Historie

 

Muziekvereniging St. Cecilia Rosmalen.

Muziekvereniging St. Cecilia bestaat in haar huidige opzet vanaf 1991, toen er een fusie tot stand kwam tussen de Rosmalense Harmonie St. Cecilia en de Show- en Drumfanfare Hintham. De oudste fusiepartner Harmonie St. Cecilia werd als "Parochiale Instrumentale Muziekvereeniging St. Cecilia” opgericht op 10 februari 1922. Daarmee is St. Cecilia een van de oudste verenigingen in Rosmalen.
Het was volgens de statuten van 1922 “een vereeniging van Roomsch Katholieken” met als doel “de instrumentale Muziekkennis onder de werkende leden te bevorderen en het Muzikale gevoel onder het volk te veredelen en te ontwikkelen naar R.K. beginselen”. Werkende leden mochten zijn “Roomsch Katholieke mannen en jongelingen, niet beneden de 18 jaren”. De vereniging werd bestuurd door “de pastoor der Parochie van den H. Lambertus, terzijde gestaan door een Hoofdbestuur”.
De katholieke identiteit van de Harmonie bij de oprichting kwam ook tot uiting in de naamgeving. Evenals veel r.k. muziekgezelschappen koos ook de Rosmalense harmonie voor de legendarische toonkunstenares, de Heilige Cecilia als patrones en naamgeefster van de muziekvereniging. Zij is ook afgebeeld op het omstreeks 1930 gemaakte vaandel, dat een van de oudste nog aanwezige zaken uit de historie van de Harmonie is.

In 1927 werd de officiële naam van de vereniging gewijzigd in "Harmonie St. Cecilia” en café Juliana aan de Stationsstraat werd het nieuwe repetitielokaal. Het muziekkorps beschikte toen nog niet over uniformen. Wél droegen de muzikanten en de leden van het Bestuur vanaf 1929 bij optredens een insigne, geschonken door Beschermvrouwe Jonkvrouw van de Mortel-de la Court. 
In de vooroorlogse crisisjaren had ook de Harmonie moeite om zich staande te houden. 

Oorlog

Toen in 1942 besloten werd zich niet bij de door de Duitse bezetter ingestelde Kultuurkamer aan te sluiten, was het bestuur daarmee ook gedwongen de activiteiten volledig te staken en het muziekkorps te ontbinden. De vereniging werd niet opgeheven, maar leidde vervolgens een aantal jaren een slapend bestaan.
In 1945, dus al heel kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog, werden de verenigingsactiviteiten weer opgestart. Aannemer Jan Heijmans werd aangezocht als voorzitter van een nieuw bestuur en hij werd als organisator en stimulator de drijvende kracht in de wederopbouwfase van de vereniging. Er kwam een nieuwe verenigingsstructuur, waarbij de Algemene Ledenvergadering het hoogste bestuursorgaan werd en de leden dus meer te vertellen kregen. Er waren dat eerste jaar al veel muzikale activiteiten, waaronder optredens bij bevrijdingsfeesten in diverse wijken. De muzikale bezetting nam snel toe tot ruim veertig personen. 
In de situatie dat alleen jongens en mannen lid van de Harmonie konden zijn, kwam in 1960 verandering door een statutenwijziging die bepaalde dat ook vrouwelijke personen lid konden worden. 
In de daarop volgende jaren werden opnieuw veel concerten, muzikale rondwandelingen en serenades uitgevoerd. 

Ontwikkelingen

In 1965 ontstond een carnavalskapel, de Hofkapel, welke korte tijd onderdeel was van St. Cecilia, maar al snel zelfstandig werd. Vervolgens werd in 1968 voor de jeugd een zelfstandig Jeugdkorps  “The Young Stars” opgericht.
In 1970 werd ook een majorettekorps opgericht om samen met het tamboerkorps de Harmonie te begeleiden en het showelement bij optredens te verzorgen. In 1989 werd het Harmoniekorps echter gesplitst in  een Concertkorps  voor de podiumoptredens en een Muziek/Showkorps voor de zogenoemde straatoptredens. De tamboers en de majorettes kwamen daarna vooral in actie samen met het Muziek/Showkorps.
In 1990 kwam het tot een fusie tussen Harmonie St. Cecilia en Show- en Drumfanfare Hintham. In beide verenigingen was sprake van “bloedarmoede” bij de muzikale bezetting.  Er ontstond een grote Harmonievereniging met ongeveer 120 leden, onder de naam “Muziekvereniging St. Cecilia Rosmalen”.
St. Cecilia was vanaf 1927 gehuisvest in café Juliana, maar moest in 1987 op zoek naar andere repetitieruimte. Deze werd aanvankelijk gevonden bij café D’n Beer in de Dorpsstraat, maar in 1992 kreeg St. Cecilia voor het eerst een eigen home in de voormalige aula van basisschool De Masten in Maliskamp.

Initiatieven

Harmoniekorps en het Muziek- en Showkorps werden in 1994 weer samengevoegd tot één Harmonieorkest met een bezetting van rond vijftig muzikanten. Uit een initiatief van ouders van muziekleerlingen werd in 2002 binnen St. Cecilia een 40+orkest opgericht, later omgedoopt tot orkest Next Generation.
In 2009 verhuisde St. Cecilia van De Masten naar het nieuwe Sociaal-Cultureel Centrum Perron-3.
St. Cecilia telde op dat moment ongeveer 150 leden. Later is dat ledental gegroeid naar 170. Het accent bij openbare optredens verschoof van buiten activiteiten naar binnen activiteiten. In vrijwel alle gevallen vinden de optredens zittend plaats. In 2015 werd binnen St. Cecilia het Callistus-ensemble opgericht, bestaande uit een vijftiental leden van het Harmonieorkest en het orkest Next Generation. Door dit muziekensemble worden kleinschalige optredens verzorgd.
De laatste jaren wordt door St. Cecilia met veel succes ingezet op de jeugdopleiding. Via het project slagwerk- en blazersklassen op Rosmalense basisscholen maken kinderen kennis met muziek en met de muziekvereniging. Ze kunnen vervolgens instromen in een Blazersklas of Slagwerkklas van St. Cecilia.