Jeugdafdeling

Binnen de muziekvereniging St. Cecilia kennen we in de jeugdafdeling behalve de slagwerkgroepen ook een blaasopleiding. Deze is onderverdeeld in drie groepen:

Slagwerk- en Blazersklas Basisschool

Muziekvereniging St. Cecilia, Rhythm Impact en de Regionale Muziekschool ´s-Hertogenbosch bieden de gelegenheid om te ervaren hoe het is om op een instrument te leren spelen en samen muziek te maken onder leiding van een gekwalificeerde muziekdocent. 

“Kom, maak muziek met ons! De jeugd van St. Cecilia en van de muziekschool laten zien hoe vet dat is! de link naar het filmpje 

Wij bezoeken de komende weken de groepen 5-6-7 van vier basisscholen in Rosmalen. De Troubadour, `t Ven, De Terp en het Sparrenbos. De kinderen maken kennis met onze blaas-en slaginstrumenten en krijgen een informatie pakketje mee naar huis waarmee zij zich kunnen aanmelden voor de slagwerk-blazersklas in het nieuwe schooljaar.

Heeft u vragen stuur dan een mail naar jeugd@stcecilia.nl

Mini stars

De beginnende muzikanten stromen in binnen de blazersklas. In deze groep kunnen zij het samenspel gaan beoefenen om zodoende nog beter bekend te raken met hun eigen instrument en ook met de instrumenten van de andere leerlingen.
Begeleiding
Algemene Leiding: Wilma van Alebeek en Chantal Beurskens,  bereiken onder nummer 06-48509341 (Wilma)
Per mail: jeugd@stcecilia.nl
Dirigent: Sep Otten
Repetitietijden: woensdagavond van 17.30 uur tot 18.15 uur

Young Stars

Als de muzikanten zover zijn mogen ze hun intrede doen binnen het Jeugdorkest van onze muziekvereniging, de “Young Stars”. Hier worden de vaardigheden op de proef gesteld, want ze worden voorbereid op doorstroming (in de toekomst) naar de volwassen orkesten binnen onze vereniging waar op een behoorlijk niveau gespeeld wordt. Natuurlijk doen we dit met eigentijdse muziek die de jeugd aanspreekt waarbij ook het soleren niet wordt geschuwd.

Met het jeugdorkest worden externe optredens van onze muziekvereniging verzorgd.  
Begeleiding
Algemene Leiding: Wilma van Alebeek en Chantal Beurskens,  bereiken onder nummer 06-48509341 (Wilma)
Per mail: jeugd@stcecilia.nl
Dirigent: Sep Otten
Repetitietijden: woensdagavond van 18.30 uur tot 19.30 uur in onze eigen repetitieruimte in de kelder van perron 3.

Individuele lessen worden aangeboden door de Regionale Muziekschool `s Hertogenbosch en Rhythm Impact.
Alle repetities vinden plaats in onze thuisbasis: Perron-3, Hoff van Hollantlaan 1 te Rosmalen.
In de schoolvakanties zijn er geen repetities.
Als er nog vragen zijn neem dan gerust contact op met Wilma van Alebeek en Chantal Beurskens,  bereiken onder nummer 06-48509341 (Wilma)
Per mail: jeugd@stcecilia.nl 

Aanvraag tegemoetkoming kosten muziek-/slagwerk les jeugd t/m 17 jaar 2021

 1. De leerling maakt vooruitgang, oefent thuis en heeft uitzicht op diploma A;
 2. De tegemoetkoming dient jaarlijks te worden aangevraagd aan het begin van het schooljaar dan wel vanaf het moment dat de leerling lid wordt.
 3. De vereniging St. Cecilia bericht per e-mail over of de leerling in aanmerking komt.
 4. Vergoeding vindt plaats totdat het diploma A is behaald;
 5. De bijdrage bedraagt maximaal 40% van het lesgeld (met een max. van  € 250,- op jaarbasis) 

Voorwaarden:

 • Jeugdlid betaalt verschuldigde verenigingscontributie;
 • Jeugdlid behaalt in max. 3 jaar het A-diploma;
 • Jeugdlid neemt les af bij de Regionale Muziekschool ´s-Hertogenbosch, Rhytm Impact of een andere professionele instelling/ZZP´er;
 • Jeugdlid woont elke week de groepsrepetitie bij en toont inzet tijdens de repetitie;
 • Jeugdlid neemt deel aan de activiteiten volgens de jaarplanning;
 • Slagwerkers zijn bereid deel te nemen aan aubade- en serenadeoptredens en nemen deel aan repetities van de Young Stars;
 • Jeugdlid levert minimaal 2 x per jaar een rapport van de muziekschool aan dat zijn/haar voortgang toont;
 • De vergoeding wordt achteraf per half jaar betaald na ontvangst van het voortgangsrapport.
? Voor en achternaam
? Hier vult u het tarief per les in. Tarief per 20, 30, 60 minuten. euro
? Hier vult u de werkelijke kosten in. Het aantal gevolgde lessen. euro