Contributie, waarborg, kleding, instrumenten en muziek

Om een muziekvereniging in stand te houden is geld nodig. Een deel van de inkomsten wordt verkregen uit subsidies, donaties, betaalde optredens en diverse akties. Een ander deel van de inkomsten bestaat uit de contributie. De contributie per lid bedraagt € 15,-per maand.

Lidmaatschapsgeld

€ 15,00

per maand

Voor wat betreft de wijze van betaling van contributies etc., hebben wij de mogelijkheid deze maandelijks automatisch te laten afschrijven van uw bank- of girorekening. Dit heeft voor u als voordeel dat u niet een- of tweemaal per jaar een forse contributie-nota krijgt, maar maandelijks uw contributie etc. automatisch betaalt. Hiervoor dient u de vereniging te machtigen door een machtigingskaart in te vullen onder aan het inschrijfformulier, of een vinkje te plaatsen op het online inschrijfformulier. 

De lesgelden worden rechtstreeks door u betaald aan de lesgever.

Als nieuw lid van de vereniging betaalt u éénmalig een waarborgsom i.v.m. de zaken die u in bruikleen krijgt (uniform, trui, instrument, accessoires, muziek etc.)

Waarborgsom

€ 50,00

Het maakt geen verschil of men veel of weinig of wellicht op dit moment nog helemaal geen zaken van de vereniging in bruikleen heeft. Het als waarborgsom betaalde bedrag blijft uw eigendom en wordt bij beëindiging van het lidmaatschap en inlevering van de bruikleenzaken terugbetaald.

Het lidmaatschap kan worden opgezegd per 1e dag van de volgende maand met een opzegtermijn van 2 maanden. Het lidmaatschap dient schriftelijk te worden opgezegd via ledenadministratie@stcecilia.nl Daarnaast is het de bedoeling dat u ook bij de orkestcoördinator aangeeft dat u uw lidmaatschap gaat opzeggen.

Het rekeningnummer van de vereniging is:  Rabobank: NL88 RABO 0184 5177 88                                

Instrumenten in bruikleen of in eigen gebruik

Bij st. Cecilia worden instrumenten door de vereniging ter beschikking gesteld en op naam geregistreerd.  De kosten voor het in bruikleen hebben van een verenigingsinstrument bedragen € 6,00 per maand.

Het is vanzelfsprekend dat, zonder toestemming van het dagelijks bestuur, deze uitsluitend voor onze muziekvereniging gebruikt mogen worden.

Bij beëindiging van het lidmaatschap dient het instrument ingeleverd te worden bij de Instrumenten beheerder. Na controle wordt dan de borg teruggestort.

Het is ook mogelijk om op een eigen instrument te spelen binnen de vereniging. Er is geen verzekeringsregeling maar denk bij schade aan uw eigen (wa) verzekering.

Elk lid dient zelf te zorgen voor de kleine onderhoudsmiddelen, zoals ventielolie, buizenvet, poetsdoeken en buizenraggers. Ook rieten voor houtinstrumenten moeten door de leden zelf worden gekocht.

Grotere accesoires worden alleen verstrekt als dit door de instrumentenbeheerder noodzakelijk wordt gevonden. Voorbeelden hiervan zijn: harpjes, dempers, muziekstandaard, een nekkoord, koffers etc.

Onderhoud en reparaties muziekinstrumenten

De vereniging heeft geen instrumenten verzekering.  Als een verenigingsinstrument schade heeft moet een lid dit melden bij de instrument beheerder. Hij zal dit beoordelen en de verdere reparatie regelen. Bij herhaaldelijke schade kan het instrument teruggevraagd worden en wordt de borg ingetrokken.

Instrumentenbeheerder

John Wijnhoven

te bereiken via instrumentenbeheer@stcecilia.nl