Contributie, waarborg, kleding,instrumenten en muziek

Om een muziekvereniging in stand te houden is geld nodig. Een deel van de inkomsten wordt verkregen uit subsidies, donaties, betaalde optredens en diverse akties. Een ander deel van de inkomsten bestaat uit de contributie.
De contributie per lid bedraagt per maand/per jaar:

Per maand Per Jaar
€ 11,- € 132,-

Voor wat betreft de wijze van betaling van contributies etc., hebben wij de mogelijkheid deze maandelijks automatisch te laten afschrijven van uw bank- of girorekening. Dit heeft voor u als voordeel dat u niet een- of tweemaal per jaar een forse contributie-nota krijgt, maar maandelijks uw contributie etc. automatisch betaalt. Hiervoor dient u de vereniging te machtigen door een machtigingskaart in te vullen onder aan het inschrijfformulier, of een vinkje te plaatsen op het online inschrijfformulier. 

De lesgelden worden rechtstreeks door u betaald aan de lesgever.


Als nieuw lid van de vereniging betaald u een waarborgsom i.v.m. de zaken die u in bruikleen krijgt (uniform, trui, instrument, accessoires, muziek etc.)

Waarborgsom € 50,00

Het maakt geen verschil of men veel of weinig of wellicht op dit moment nog helemaal geen zaken van de vereniging in bruikleen heeft. Het als waarborgsom betaalde bedrag blijft uw eigendom en wordt bij beëindiging van het lidmaatschap en inlevering van de bruikleenzaken terugbetaald.


Het lidmaatschap kan worden opgezegd per 1e dag van de volgende maand. het lidmaatschap dient schriftelijk te worden opgezegd bij de desbestreffende orkestcoordiator of via info@stcecilia.nl


Het rekeningnummer van de vereniging is:

Rabobank: NL88 RABO 0184 5177 88


Kleding, instrument en muziek

In onze vereniging worden de kleding, de instrumenten en de bladmuziek door de vereniging ter beschikking gesteld en op naam geregistreerd. Het is vanzelfsprekend dat, zonder toestemming van het dagelijks bestuur, deze uitsluitend voor onze muziekvereniging gebruikt mogen worden.

 

Regeling onderhoud eigen instrument.

Als je bij Muziekvereniging St. Cecilia op een eigen instrument meespeelt in een van de orkesten en er moet onderhoud aan je instrument worden gepleegd hebben wij de volgende regeling:


•    Je kunt het instrument voor onderhoud aanbieden aan John Wijnhoven, onze instrument beheerder.

•   John kan beoordelen of het instrument voor onderhoud in aanmerking komt en of de vereniging mee betaalt in deze kosten.

•    Rekeningen t/m € 50,- zijn voor eigen rekening.

•    Als de kosten hoger zijn dan € 50,- ,zal er een offerte gemaakt moeten worden.

•    Tot een bedrag van € 200,- zal de vereniging 50% van de kosten, dus € 100,- terugbetalen na overleggen van de rekening en op akkoord van John.

•    Als de kosten hoger zijn dan € 200,- zal het Dagelijks Bestuur beslissen of en welk bedrag door de vereniging wordt vergoed.