Organisatie

Muziekvereniging St. Cecilia telt ongeveer honderdvijftig leden die muziek maken in verschillende secties.
Het bestuur dat de vereniging aanstuurt wil transparant en efficiënt opereren en doet dit met korte lijnen. 
Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de Voorzitter, Penningmeester en Secretaris en werkt samen met de voorzitters van de verschillende secties.
Dit college draagt de visie en passie van de vereniging uit. Een directe en open communicatie met  leden en externe partijen is daarbij het uitgangspunt. Het bestuur Is verantwoordelijk voor een gezonde financiële huishouding, zorgt voor handhaving van de statuten en stelt alles in het werk om facilitaire voorzieningen optimaal in te vullen.
Alle korpsen/secties hebben een drieledig bestuur. Deze bestuursleden zijn zelf ook muzikant en zijn de spil van hun sectie. Zij behartigen de belangen van hun mede-muzikanten en die van de vereniging. Doordat de voorzitter zitting heeft in het Dagelijks Bestuur is in efficiënte en snelle communicatie vanuit de leden naar het Dagelijks Bestuur voorzien.
De muziekvereniging is steeds in beweging. Veranderingen en ontwikkelingen houden de druk op de ketel en houden het bestuur alert. De voortdurend nodige veranderingen die het bestuur initieert worden begeleid door twee coaches. Deze zorgen ervoor dat de veranderingen binnen de secties zonder al te veel rimpels worden opgepakt. De coaches rapporteren aan het Dagelijks Bestuur. 
Om de muzikale kwaliteit van de vereniging op een zo hoog mogelijk peil te brengen en deze kwaliteit ook te borgen heeft de vereniging met goede, gedegen opgeleide professionele dirigenten en instructeurs contracten gesloten.
Deze dirigenten en instructeurs weten wat er in deze moderne tijd van en door de leden van een muziekvereniging verwacht wordt. De muzikaal leiders communiceren dan ook  frequent met de sectiebesturen.
Bij uitvoeringen en grotere optredens is het de taak van de muzikaal leiders om, samen met de betreffende werkgroep, programmacommissie en externe deelnemende partijen een zo hoog mogelijke performance te bereiken.