Stichting Vrienden van Muziekvereniging St. Cecilia

Stichting Vrienden van Muziekvereniging St. Cecilia is opgericht om financiële middelen te werven voor Muziekvereniging St. Cecilia.

De stichting ondersteunt al vele jaren Muziekvereniging St. Cecilia financieel.

Deze middelen worden aan de Muziekvereniging beschikbaar gesteld ten behoeve van de activiteiten van de vereniging, die sterk gericht zijn op de muzikale ontwikkeling van de jeugd, alsmede voor de aankoop van instrumenten en uniformen. Hiermee wordt het mogelijk om de drempel tot muziek laag te houden en iedereen - van jong tot oud - toegang te geven tot muziekbeoefening.

Deze financiële steun is noodzakelijk, want contributies en subsidies zijn niet toereikend om de hoge kosten van de Muziekvereniging geheel te dekken.

Vriend worden?

Wij stellen het bijzonder op prijs als u besluit VRIEND te worden van Stichting Vrienden van Muziekvereniging St. Cecilia.

Wij hebben een aantal mogelijkheden voor u om vriend te worden:

  • U kunt direct uw bijdrage overmaken naar NL97 RABO 0144 5453 81 t.n.v. Stichting Vrienden van Muziekvereniging St. Cecilia.
  • Ook is het mogelijk om een fiscale overeenkomst periodieke gift in geld met ons op te stellen,  waarmee u minstens 5 jaar een vast bedrag over maakt.
    Dit bedrag is volledig fiscaal aftrekbaar als gift zonder drempel.  Als u een email stuurt aan vriendencecilia@gmail.com met uw naam adres en telefoon, dan nemen wij contact met u op om de overeenkomst op te stellen.

  • Tot slot kunt het machtigingsformulier in de bijlage invullen en emailen naar vriendencecilia@gmail.com

Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage en zien u graag bij de muzikale evenementen van Muziekvereniging St. Cecilia.

Vacature.

Wij zijn op zoek naar twee kandidaten voor het bestuur van de Stichting Vrienden van Muziekvereniging St. Cecilia. Het huidige stichtingsbestuur bestaat uit drie leden. Het is de bedoeling om het stichtingsbestuur met twee leden uit te breiden.

Wat wordt er van je verwacht?

  • Hulp bij de jaarlijkse mailing aan huidige en potentiële donateurs/vrienden,
  • meedenken en uitvoeren van activiteiten waarbij de stichting geld kan inzamelen.
  • Daarnaast organiseer je mede de werving van donateurs tijdens onze concerten en evenementen.
  • Het bestuur komt vier keer per jaar bij elkaar, waarvan twee keer met het bestuur van de Muziekvereniging St. Cecilia.

Wil je meer weten? Bel Tjarko Schuring op 06-3060 2256 of neem contact op met Joanita Lefel, 06-2210 8057.