Stichting Vrienden van Muziekvereniging St. Cecilia

Stichting Vrienden van Muziekvereniging St. Cecilia is opgericht om financiële middelen te werven voor Muziekvereniging St. Cecilia.

De stichting ondersteunt al vele jaren Muziekvereniging St. Cecilia financieel.

Deze middelen worden aan de Muziekvereniging beschikbaar gesteld ten behoeve van de activiteiten van de vereniging, die sterk gericht zijn op de muzikale ontwikkeling van de jeugd, alsmede voor de aankoop van instrumenten en uniformen. Hiermee wordt het mogelijk om de drempel tot muziek laag te houden en iedereen - van jong tot oud - toegang te geven tot muziekbeoefening.

Deze financiële steun is noodzakelijk, want contributies en subsidies zijn niet toereikend om de hoge kosten van de Muziekvereniging geheel te dekken.

Wij stellen het bijzonder op prijs als u besluit VRIEND te worden van Stichting Vrienden van Muziekvereniging St. Cecilia.

Wij hebben een aantal mogelijkheden voor u om vriend te worden:

Ø  U kunt uw bijdrage overmaken naar NL97 RABO 0144 5453 81 t.n.v. Stichting Vrienden van Muziekvereniging St. Cecilia.

 

Ø  Noteer hieronder uw gegevens, wij sturen u een e-mail of indien gewenst een acceptgiro.

Naam …………………………………………………………………………………………….

Adres ………………………………………………………………………………..…………..

Postcode ……………... Woonplaats .………………………………………………….

E-mail …………………………………………@..................................................

o   Graag een e-mail

o   Graag een acceptgiro

 

Stuur deze gegevens naar: Postbus 394, 5240 AJ  Rosmalen.

Of nog liever per mail aan vriendencecilia@gmail.com

 

Ø  Via een fiscale overeenkomst periodieke gift in geld.

Wij stellen een overeenkomst op, waarmee u minstens 5 jaar een vast bedrag over maakt.

Dit bedrag is volledig fiscaal aftrekbaar als gift zonder drempel.

Als u een email stuurt aan vriendencecilia@gmail.com met uw naam adres en telefoon, dan nemen wij contact met u op om de overeenkomst op te stellen.

 

Ø  U kunt ook het machtigingsformulier in de bijlage invullen en sturen naar:

Postbus 394, 5240 AJ Rosmalen

Of per mail gescand of foto van het formulier aan vriendencecilia@gmail.com

 

Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage en zien u graag bij de muzikale evenementen van Muziekvereniging St. Cecilia